O mne - BARBORA OKASOVÁ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

„Na to, aby človek niečo dokázal, musí konať odvážne.“

Vo farebnej spleti krásy a jasu nášho okolia zaujme vždy niečo mimoriadne. Vo farbe sveta to vždy bolo aj bude „čiernobiele kráľovstvo“. Táto, zdanlivo monochrómna realita vždy vyčnievala z radu. Sú na nej postavené všetky tlačiarenské techniky, fotografia, ale aj časť výtvarného prejavu. Čiernobiela je fenomén, ktorému podľahla a bravúrne ho ovláda mladá, talentovaná umelkyňa, Barbora Okasová.

Dnes možno u autorky hovoriť o programovom záujme. Napĺňa ho jedinečnou technikou drippingu, ktorý sa v jej rukách stáva osobitým výrazom obrazu. V jej ateliéry tak vznikajú rozmerné plátna. Portréty, charaktery, osobnosti. Každý človek je zvláštny. Každý je vzácny. To je posolstvo autorkiných obrazov. V nich objavuje a divákovi predkladá svoj pohľad na život. Moment zobrazeného vytvorený zo skrumáže čiar. Pretínajú sa v ňom životné križovatky, v ktorých by vnímavý človek
aj vedel nájsť tie tajomné „čiary života“, línie bytia a možno aj ich budúcnosť.

Barbora Okasová tvorí s veľkým zaujatím príbeh dnešnej doby. Formuje ho z citlivého základu akrylových prameňov, ktorých tečúce potôčiky usmerňuje pri ich objavnej ceste.


Dlho sledujem jej tvorbu. Rešpektujem cestu, obdivujem sa nápadom, a podporujem jej ďalšie polohy smerom vpred. Barbora Okasová je už dnes významnou tvorkyňou dnešných hodnôt, ktoré okrem potrebného umeleckého majstrovstva majú svoj charakter.

Dr. Ľuboslav Moza

AKO KVAPKÁ ŽIVOT

Život je zvláštnou súťažou, v ktorej môžu vyhrať všetci. Vieme, že je krásny, vždy má budúcnosť a hodnoty mu dodáva kultúra. Umenie je veľká neznáma. Počin tvorcu, ktorý sa vždy objaví s niečím originálnym a novým. A vždy obohatí cestu vývoja. V našom okolí je dnes zdanlivo dosť umenia, krásy a podnetov. Aj tu však hodnota rozlišuje medzi dekoráciou a tvorbou. V celých dejinách ľudstva víťazila v umení iba hodnotná tvorba.

Je vzácnosťou byť pri tom, keď vzniká niečo nové. Mladosť je talent, predpoklad originality a jedinečnosti. V umení mladých ľudí na celom svete môže vzniknúť úplne nový prejav. Ten, ktorý vždy v histórii ľudstva dokázal predznačiť budúcnosť, formovať i upresňovať etické hodnoty, rozvíjať civilizáciu.


Barbora Okasová je mladou výtvarnou umelkyňou originálnych východísk a výsledkov. Fascinuje ľahkosťou tvorby, monochromatickým farebným poňatím rozmerných obrazových plátien a spracovaním náročnej témy portrétu. Dnes pri jej obrazoch konštatujeme úspešné skúšky začiatkov. Obdiv k človeku, jeho hodnotám a osobnostnej výrazovosti. Každý je individualita. Každý má charakteristický výraz, umelcom vliaty do momentu, ktorý tak ako v normálnom živote, i v týchto obrazoch uvidíte iba na chvíľku, iba niekedy.

Umenie dnes je umením vtedy, keď dokáže zaujať dlhšie, natrvalo. Jeho hodnota sa nerodí zo sekundy krásy, oslnenia, reklamy. Tie iba informujú. Hodnota je imanentná sila, nadstavba prchavého okamžiku.

Barbora Okasová je dnes úspešnou mladou maliarkou, ktorá vie, že tvorba a jej rozvoj to je nepretržité štúdium techník a postupov, poznávanie hodnôt sveta a schopnosť ich vyjadriť.


Každý začiatok je krásny. Lebo je prvý.

Dr. Ľuboslav Moza

DRIP'N'CREATE


Autorská technika maľby Barbory Okasovej, ktorú rozvinula z jednoduchej formy drippingu do zložitejších foriem maliarskej techniky. Dripping sa objavil v 50-tych rokoch dvadsiateho storočia. Túto techniku po prvý krát predstavil Jackson Pollock. Na maliarsky podklad ležiaci horizontálne nanášal farby priamo z plechovky tak, aby vytvárali spleť čiar, bodov a máp.  

Táto forma výtvarného prejavu dôkladne kopírovala duševné stavy tvorcu. Technika DRIP
'N'CREATE zaujíma miesto v umení akčnej maľby, podobne ako dripping. Prostredníctvom spletí bodov, čiar a máp vytvára konkrétne zobrazenie.

Proces výtvarnej techniky spočíva vo farbe nanášanej priamo na plátno v horizontálnej polohe priamo z nádoby pomocou ligna, bez použitia tradičných výtvarných inštrumentov a akéhokoľvek dotyku. Drippingové čiary a plochy vytvárajú z alkydovej hmoty jednotlivé vrstvy.


DRIP'N'CREATE je považovaný za náročnú technológiu, ktorá predurčuje znalosť postupu a vlastností alkydovej hmoty. Doba schnutia počas tvorivého procesu je v priemere 700 hodín.


KEĎ VONIA LIPA


Tých pať ľudských zmyslov sa človek ľahko naučí naspamať. A nehľadá odpovede na otázku, prečo ich je päť. V slovenskom výtvarnom umení je stále mnoho neobjaveného a nedoceneného. Prvé zvedavé kroky každého „výskumníka“ začínajú vždy pri začiatkoch. Tam, kde sa rodí nové, čisté, zdravé a predovšetkým predpoklad pre to hodnotné, ktorého je dnes stále menej. Najmladšia generácia bola a zostane istou istotou. Potvrdzuje to tvorba Barbory Okasovej.

Umenie tejto mladej absolventky vysokej školy je už dnes pomerne jedinečné a krásne. Monochrómne umenie portrétu udivuje divákov doma i v zahraničí. Vracajú sa k nemu a s obdivom sa o ňom vyjadrujú. Barbora Okasová patrí k tým, na ktorých umenie nevedia návštevníci talianskych festivalov umenia zabudnúť. Pre osobitú maliarsku techniku, stále fascinujúcu tému ľudského portrétu, pôsobivé, rozmerné plátna a premyslenú kompozíciu. Ale predovšetkým, že vie otvoriť okno ľudskej duše. Zachytí človeka s vnútornou iskrou a tlmočí ju ďalej.

Dripping v portréte je v jej podaní ojedinelý. Usiluje o kresebnú istotu, vnútorný výraz a klasické zvládnutie výtvarných postupov. Na tomto, dobrom a stále nepostrádateľnom základe naznačuje svoje možné budúce smerovanie. K tematickej voľnosti a námetovej slobode. K maliarskej skratke a náznakom satiry. K maľbe príbehov a dejov, kde vyhráva kvalita. A tej je dnes stále menej. Barbora Okasová je dnes na začiatku cesty k profesionalite. To umenie, ktoré formuje jej tvorivý profil bude z hľadiska budúcnosti veľmi žiadané a ťažko dosiahnuteľné. Lebo všetky hodnotné začiatky talentovaných umelcov patria k tým najkrajším a najžiadanejším. Aj tieto, dnešné.

Všetky ľudské zmysly sú potrebné pre vnímanie tej kultúry, ktorá nás civilizuje.
Pre pestrosť umenia, ktoré dnes vonia ako lipa.

Dr. Ľuboslav Moza

ĎAKUJEM TÝM, KTORÍ VERIA V TO, ČO USILUJEM ...
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky